Når hunden river...

Når hunden ofte river pinnen ved høydehopp, kan bruken av en klikker være en god "medisin". Men først bør du forsøke å finne grunnen, hvorfor den river.

Det er alltid en fordel når man kjenner grunnen for hundens (uønskete) atferd. Da er det lettere å velge den rette metoden for å komme i mål.

Først bør du undersøke om han slutter å rive når det ligger flere eller bedre synlige pinner på hinderet. I så tilfelle er det sannsynlig at han ikke identifiserer den vanlige pinnen som høyde-referanse. Som regel skyldes dette mangel på konsentrasjon (f. eks. overivrig), men du bør kanskje også undersøke om hunden er svaksynt. Uansett bør du i dette tilfelle bruke pinner som er godt synlig, slik at hunden lykkes. Videre bør du undersøke hva som skjer når du trener med lavere høyde. River hunden ikke lenger når pinnen er lavere, må du sannsynligvis korrigere hans tilløp mot hinderet (vinkel, avstand til hinderet ved hoppet). Du bør heller ikke utelukke at han kan være fysisk for svak eller har smerter. 

En klikker egner seg best hvis du føler at hunden kanskje ikke har forstått at den ikke skal rive. Dette høres merkelig ut, men forekommer ofte. Mange, og da spesielt ivrige, hunder "beruser" seg ved å feie den lette pinnen fra hinderet under hoppet og ser ingen sammenheng mellom vår misnøye og rivingen. 

Selvfølgelig må hunden være kondisjonert på klikkerlyden. En klikker har den fordel, at du kan belønne nøyaktig til rett tidspunkt. Da vil hunden raskt forstå at riving er feil atferd.

(Alle bilder kan klikkes på for å forstørre dem.)

 

 Dette, og bare dette, er rette tidspunkt for å klikke. Det må være helt åpenbart at hunden ikke har revet, før du gir et klikk. 

 

Her ville det vært for sent å klikke, fordi hunden nettopp har fått bakkekontakt. Hunden vil da oppfatte klikkerlyden som belønning for sin landing, og ikke kunne se sammenhengen mellom klikk og feilfritt hopp.

 

Her ville det vært for tidlig å klikke, ganske enkelt fordi hunden fremdeles kan rive. Opplever hunden noen ganger at vi klikker på tross at han river, fører dette til en misforståelse, og det ville bli umulig å løse problemet ved klikker. 

Som du vet belønner vi etter hvert klikk, som regel med en godbit.

Tilbake